Wat zijn de taken van de bestuursdienst ?

Als de KNVB geen scheidsrechter heeft vastgesteld voor een thuiswedstrijd van RTC '72 zal het secretariaat op onze website (bij het wedstrijdprogramma en de teams) een speler of speelster van een ander team aanwijzen die de wedstrijd moet fluiten. Bij elke thuiswedstrijd dient het team zelf zorg te dragen voor het bedienen van de klok en de overige bestuurstaken. De aanvoerder of aanvoerster wordt in het programma vermeld als degene die er voor moet zorgdragen dat dit door zijn/haar teamleden tijdens de wedstrijd wordt geregeld.
Deze bestuursdienst houdt officieel tevens in:
  • het houden van toezicht in de zaal of er geen onregelmatigheden plaatsvinden. Gebeurt dit wel, dan maakt hij/zij daar melding van op het wedstrijdformulier.
  • het assisteren van de scheidsrechter door als secretaris tijdens de wedstrijden op te treden.
  • het bijhouden van de score en de opgelegde straftijden.
  • het aanzetten van de elektronische klok (mits aanwezig) bij het begin van de eerste en de tweede helft en het stilzetten op het moment dat de laatste minuut van elke speelhelft in gaat.
  • het nauwlettend bijhouden van het aantal gestrafte spelers.
  • het opstellen van een rapport van spelers die tijdens wedstrijd zijn verwijderd.
  • het fluiten van een thuiswedstrijd van een RTC ‘72-team mocht de door het secretariaat aangewezen verenigingsscheidsrechter niet op komen dagen

NB.
Als er geen scheidsrechter beschikbaar is bij een uitwedstrijd van RTC ’72 dient de tegenstander voor een arbiter te zorgen. (oftewel: onze bestuursdienst fluit alleen de thuiswedstrijden van RTC ’72).
Het staat uiteraard vrij om op verzoek ook een andere wedstrijd te fluiten.

Tenslotte:

Bij het niet vervullen van een zaaldienst wordt een boete van € 25,-- opgelegd.

Elk spelend lid zal per seizoen ongeveer driemaal een zaaldienst moeten vervullen.

Mocht iemand niet in de gelegenheid zijn een bestuursdienst te vervullen, dient hij of zij zelf voor een vervang(st)er te zorgen. Bijvoorbeeld door te ruilen met een ander lid van het team. Het secretariaat zal hierin niet bemiddelen.