Huisregels RTC ’72

Wat ieder lid dient te weten:
  • RTC ’72 wil zijn goede naam hoog houden en verwacht van elk lid dat dat zich sportief en correct gedraagt met respect voor tegenstander en scheidsrechter
  • Als een speler binnen de gestelde termijn de contributie niet heeft betaald, kan het bestuur een speelverbod opleggen,
  • Iedere speler of speelster dient bij toerbeurt een bestuursdienst te verrichten. Elk lid komt ongeveer drie maal per seizoen aan de beurt. Omdat er bij de KNVB onvoldoende scheidsrechters beschikbaar zijn moeten de voor de bestuursdienst aangewezen leden de betreffende wedstrijd fluiten. De aanvoerder van het thuisspelende RTC '72 -team regelt dat zijn spelers/sters de klok bedienen.
  • Mocht iemand verhinderd zijn bij de bestuursdienst aanwezig te zijn, dient hij of zij zelf voor een vervang(st)er te zorgen. Bijvoorbeeld door te ruilen met een ander lid van zijn of haar team. Het secretariaat gaat hierin niet bemiddelen.
  • Er zal een boete worden opgelegd in geval men verzuimt de bestuursdienst te (laten) vervullen.
  • Elk lid is verplicht tijdig bij zijn/haar aanvoerder/coach aan te geven of men beschikbaar is voor de wedstrijd.
  • Elk lid dient mee te werken aan het vervoer van en naar de wedstrijden. Dat kan in de vorm van het beschikbaar stellen van zijn/haar auto of het geven van een financiële vergoeding aan de chauffeur. Een en ander in goed overleg binnen het team. In principe vergoedt RTC ’72 geen reiskosten en is ook niet aansprakelijk bij eventuele ongelukken en of schade.
  • Men is verplicht in het voorgeschreven tenue te spelen.
  • Ieder draagt verantwoording voor een goede zorg voor de door de vereniging beschikbaar gestelde attributen, zoals ballen, tenues etc., maar ook voor accomodaties en overig andermans goed.
  • In overleg met de andere teamleden dient men een regeling af te spreken voor het wassen van de kleding. De eventuele kosten daarvan zijn voor rekening van het team zelf. Natuurlijk kan ieder ook persoonlijk zijn eigen set wassen, maar om kleurverschillen te vermijden wordt aangeraden de tenues niet afzonderlijk te wassen.