Hoe het begon…

Eerst veldvoetbal

R.T.C. ‘72 vindt zijn oorsprong in het bedrijfs- en zomeravondvoetbal. Onder de naam Roozendaal-T.O.G. Combinatie werd menig balletje getrapt, onder andere op het nu niet meer bestaande HBS-veld aan het Zwarte Pad.
Toen het zaalvoetbal haar intrede deed besloot het toenmalige bestuur ook daar aan deel te nemen en er werd ingeschreven voor de proefcompetitie. Sporthallen waren toen nog dun gezaaid en veel wedstrijden tegen onder andere Hovocubo werden in De Kloet gespeeld.
In 1972 werd de vereniging gesplitst.
De Roozendaal-T.O.G.-Combinatie ging verder als veldvoetbalvereniging en R.T.C. ‘72, op dat moment omgedoopt in Racing Trim Club ‘72 nam uitsluitend deel aan de zaalvoetbalcompetitie.
De Combinatie was overigens geen lang leven beschoren: reeds in 1975 besloot men er een punt achter te zetten en schonk men het resterende kasgeld aan het toen enige echte R.T.C. ‘72.

Herenteams

De herensenioren hebben in de afgelopen jaren met veel enthousiasme de clubkleuren verdedigd. Toch reikten de ambities veelal niet verder dan het recreatieve niveau. Maar regelmatig werden toch mooie resultaten geboekt, bekroond met een aantal kampioenschappen.

De dames van R.T.C. ‘72

In het seizoen 1980-1981 werd voor het eerst met een damesteam deelgenomen aan de competitie. In de Dames 2e Klasse speelde men tegen onder andere FC Dijkhuis, Sporthuis Smit, de Zaadunie en FC Harmonie, ploegen waarop de Groen-Witten regelmatig stevige overwinningen wisten te behalen. De goede verrichtingen werden dat eerste jaar beloond met promotie. Ook het tweede seizoen verliep succesvol en en wederom mocht het team een klas hoger. De Hoofdklasse was bereikt.
De dames van RTC ‘72 hadden de smaak te pakken en zagen kans ook in die competitie als eerste te eindigen. Het kampioenschap gaf recht op deelname aan de promotiewedstrijden voor een plaats in de Afdelings Hoofdklasse. In 1982-1983 mislukte dat, maar in de daarop volgende jaren zagen de dames wel kans nog een stap hoger te gaan.
Enkele seizoenen later bleek er zoveel animo te bestaan dat besloten werd een tweede team te formeren.
Alhoewel de hoge klassering niet altijd kon worden behouden wisten beide teams toch voortdurend een belangrijke rol te spelen in hun competities. In het seizoen 2008 - 2009 werd het hoge spelniveau nogmaals gedemonstreerd door het behalen van het kampioenschap in de 1e klasse. In het jaar volgend op de daardoor verdiende promotie naar de Hoofdklasse presenteerde het eerste team zich als een goede middenmoter. In de laatste seizoenen is het eerste damesteam onafgebroken kampioen van de Hoofdklasse geworden en drie jaar geleden was het tevens de sterkste van de beide Hoofdklassen.
In het seizoen 2023-2024 neemt RTC '72 met drie damesteams aan de competitie deel, waarvan een in de Hoofdklasse en twee in de Eerste Klasse

Tijgerschool

Om de aanvoer van jong talent te bevorderen werd in 1999 de “Tijgerschool” opgericht. Een groep van bijna twintig meiden in de leeftijd van tien tot vijftien jaar werd wekelijks getraind. Om wedstrijdritme op te laten doen organiseerde RTC ‘72 in de zaal vriendschappelijke wedstrijden tegen veldvoetbalteams. Het ontbreken van een reguliere KNVB competitie deed het veelbelovende RTC - initiatief uiteindelijk de das om: het bleek te lastig om wekelijks vriendschappelijke wedstrijden te regelen. In 2001 werden de laatste toernooiactiviteiten voor de Tijgerschool georganiseerd.

Het tenue

Momenteel is een flitsend tenue de gewoonste zaak van de wereld. In de beginfase van de vereniging was dat wel even anders. In 1972 werden met veel huisvlijt de zelfvervaardigde emblemen op de shirts genaaid. En reken maar dat de mannen er toen trots op waren !
In de jaren daarna stelden vele sponsoren aan onze teams een keur aan prachtige tenues beschikbaar. Een ondersteuning die bijzonder op prijs werd gesteld. Helaas ontstond er door de vele variaties in de shirts wel een wildgroei in de presentatie van de verschillende teams. In het seizoen 2008-2009 besloot het bestuur terug te keren naar een standaardtenue. En om de presentatie goed in de hand te kunnen houden, kunnen de spelers en speelsters thans uitsluitend via de vereniging de kleding aanschaffen.

10 jarig jubileum

Tijdens het 10-jarig bestaan, dat in mei 1982 werd gevierd verzamelde zich de gehele vereniging op de Blauwe Berg. Daar werd een sportieve zeskamp gehouden met na afloop een aardige groepsfoto.
Veel bekenden kunnen we op die kiek herkennen, ofschoon de haren inmiddels wel wat grijzer zijn geworden, zo niet helemaal verdwenen….

‘s Avonds volgde een puike feestavond in café De Fruithandel te Zwaag, die tot in de kleine uurtjes voortduurde.
Het tien-jarig bestaan was ook aanleiding de Tijdmeter uit te geven, een speciale uitgave ter gelegenheid van het jubileum.
In de op een na laatste Tijger van seizoen ‘81-’82 werden de foto’s gepubliceerd van alle Tijgers en Tijgertjes.

25-jarig jubileum

In 1997 werd op grote schaal aandacht geschonken aan het 25-jarig jubileum. Als ware het een bijkans nationale feestdag werd een uitgebreid programma afgewerkt bestaande uit onder andere een mixtoernooi van alle (oud) voetballers(sters), een reünie, een expositie met allerlei memoralia van RTC ‘72 en een groots buffet. Aansluitend volgde uiteraard een grote feestavond. Het was een geweldig succes, waarop ook de vele oudleden met plezier terugkijken.
De op die dag gedane voorstellen om er een regelmatig terugkerend festijn van te maken bleken helaas niet levensvatbaar. Het ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan georganiseerde mix-toernooi mocht zich immers niet in al te veel belangstelling verheugen en werd daarom op de valreep afgelast.

40-jarig jubileum

Het 40-jarig jubileum werd in 2012 gevierd door middel van een Mix-toernooi met aansluitend een feestavond. Plaats van handeling: Sporthal De Opgang. Bijna tweederde van de leden had zich aangemeld voor het Mix-toernooi en de gezellige nazit, dus de opkomst was uitstekend. Een heuse toernooicommissie had de nodige voorbereidingen getroffen en onder kundige leiding van scheidsrechters Anton Spel en Theo Danenberg, niet toevallig ook Leden van Verdienste, werd het sportieve programma vlekkeloos zonder problemen afgewerkt. De feestavond daarna kenmerkte zich door een prima sfeer en onder het genot van diverse hapjes en drankjes en de muzikale klanken van de DJ bleef het tot in de kleine uurtjes gezellig. Op veler verzoek werd het jaar daarop wederom een mixtoernooi georganiseerd.

Heden en de toekomst

In het seizoen 2021 -2022 heeft RTC ’72 haar 50-jarig jubileum gevierd met een daverende feestavond in thuishal De Kreek. Gezien haar deelname aan de competitie met twee heren- en vijf damesteams toont de vereniging nog steeds aan enthousiast aan de toekomst te werken en over voldoende levenskracht te beschikken om ook in de verdere jaren actief te blijven.