Bedanken als lid

  • Als je van plan bent jouw lidmaatschap van RTC ’72 te beëindigen, moet je dat bijtijds (uiterlijk 30 juni) aan het secretariaat doorgeven. Anders blijf je automatisch het volgende seizoen ook lid en moet je ook de contributie van het nieuwe jaar betalen.
  • Als je wilt overstappen naar een andere vereniging heb je overschrijving nodig.
  • Daartoe dien je je aan te melden bij de nieuwe club. De tot nu gebruikelijke formulieren zijn niet meer nodig, want een en ander gaat momenteel digitaal.
  • De nieuwe club meldt jou aan, maar als je bijvoorbeeld de contributie of openstaande boetes bij RTC '72 nog niet (volledig) hebt betaald wordt de overschrijving geblokkeerd. Pas als je aan je verplichtingen hebt voldaan wordt de blokkade opgeheven en kun je uitkomen voor de nieuwe club.
  • Als je contact opneemt met het secretariaat wordt je verder geinformeerd.