Geen scheidsrechter, wat nu ?

Regeling voor 2e klasse mannen en lager, 1e klasse vrouwen en lager, veteranen en jeugd:

Als op het vastgestelde tijdstip de door het districtsbestuur aangestelde scheidsrechter niet aanwezig is, is het thuisspelende team verplicht een scheidsrechter te leveren. Beide verenigingen zijn verplicht de vervangende scheidsrechter te accepteren. Dit geldt ook als de officieel aangewezen scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt en moet worden vervangen.
Het niet spelen van een wedstrijd omdat er geen scheidsrechter aanwezig is heeft tuchtrechterlijke consequenties voor het thuisspelende team.

Regeling voor de hoger spelende teams:

In de Hoofdklasse vrouwen, de 1ste en 2de klasse mannen geldt in principe een inspanningsverplichting voor de KNVB om een scheidsrechter te leveren. In de Hoofdklasse en 1ste divisie wordt de taak van de scheidsrechter overgenomen door de secretaris (mits deze is aangesteld door het district).

Taak bestuursdienst

Als RTC '72 een thuiswedstrijd speelt dienen wij voor een scheidsrechter en tijdwaarnemer te zorgen. Onze bestuursdienst zal in principe die taak op zich nemen maar mag ook een ander RTC '72 lid daarvoor uitnodigen. Speelt RTC ’72 uit, moet de tegenstander voor een scheidsrechter zorgen. (zie ook: taken bestuursdienst)